Betalingsvoorwaarden

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen Praktijk voor Acupunctuur TCG Venlo en de cliŽnt.

2.  Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden, anders behoudt Praktijk voor Acupunctuur TCG Venlo zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliŽnt.

3.  Alle facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op factuur anders vermeldt.

4.  Reclames dienen binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

5.  Is het verschuldigde bedrag niet binnen 10 dagen voldaan, dan is de patiŽnt in gebreke. CliŽnt wordt eerst door middel van een herinnering in de gelegenheid gesteld om het factuurbedrag binnen 5 dagen te voldoen.

6.  Indien de cliŽnt na de herinnering niet tot betaling overgaat, zal worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen het achterstallige bedrag te willen betalen. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening en de vordering wordt overgedragen aan het incassobureau. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van Ä 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

7.  Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de cliŽnt.

 

HOME

DE PRAKTIJK

INDICATIES

CONTACT

SANDRA LUIJPERS

NIEUWS

LINKS

Acupunctuur TCG Venlo - Betalingsvoorwaarden

Venlo-Blerick:

Medisch Centrum Galenus
Averbodestraat 2
5921 ES Venlo-Blerick